logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Po – wprowadzenie działań naprawczych

Działania naprawcze – wdrożenie nowych lub dodatkowych rozwiązań

Udzielamy merytorycznego wsparcia i realizujemy działania w następującym zakresie:

 1. Analizy post factum – wyodrębnienie i ocena podstawowych parametrów incydentu, zdarzenia, problemu, sytuacji i zachowania poszczególnych osób.
 2. Ocena i wnioski – przygotowanie końcowego raportu zawierającego rekomendacje dotyczące zmian.
 3. Opracowanie i wdrożenie nowych, uzupełniających lub alternatywnych rozwiązań w organizacji – procedury i strategie.
 4. Ocena efektywności wprowadzonych zmian w organizacji.
 5. Wsparcie merytoryczne na etapie postępowania procesowego:
  • pomoc przy pozyskaniu zeznań świadków,
  • zbieranie i dostarczanie dowodów,
  • współpraca z organami ścigania, konsultacje, przygotowywanie pism, w tym zawiadomień,
  • merytoryczne i psychologiczne wsparcie dla aktywnych uczestników procesu.
 6. Badanie aktualnego stanu funkcjonowania zespołów zadaniowych:
  • diagnoza atmosfery pracy,
  • ocena rodzaju i natężenia dysfunkcji w danym środowisku zawodowym.
 7. Działania odbudowujące wizerunek i wiarygodność organizacji:
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
  • Public Relations;
  • współpraca z mediami.
 8. Bank Dobrych Praktyk.
 9. Usługi detektywistyczne.