„Filary Bezpieczeństwa Twojej Organizacji” to nowy obszar aktywności Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, którego nadrzędnym celem jest udzielanie profesjonalnego, dostosowanego do potrzeb Klienta, profilu działalności oraz realiów gospodarczych, wsparcia w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa.

Aktywność PIKW (monitoring, analizy, doradztwo, strategie, realizacje, audyty śledcze, wywiad gospodarczy, szkolenia) skoncentrowana jest wokół następujących, podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa organizacji:

 1. Przestępczość gospodarcza i kryminalna, w tym działanie na jej szkodę ze strony pracowników oraz klientów (szczególnie nadużycia, oszustwa i korupcja);
 2. Przestępczość zorganizowana (w tym pranie pieniędzy);
 3. Nieuczciwa konkurencja;
 4. Ujawnienie tajemnicy i danych;
 5. Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników (sabotaż, groźby, szantaż, akty przemocy skierowane przeciwko współpracownikom, kierownictwu oraz klientom zewnętrznym);
 6. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w firmie (katastrofa, poważny w skutkach wypadek, nagła śmierć, napad, wzięcie zakładników).

PIKW oferuje Klientowi usługi, pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia śledztw i wywiadów gospodarczych realizowanych za pomocą m.in. takich narzędzi, jak:

 • audyt śledczy,
 • usługi detektywistyczne,
 • informatyka śledcza,
 • doradztwo dla pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • śledztwa majątkowe w tym m.in. kontrahentów,
 • weryfikacja wiarygodności osób (pracowników, kontrahentów), podmiotów gospodarczych.

 


Uważamy, że efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji umożliwia zminimalizowanie lub całkowite unikniecie ryzyka związanego z:

 

 • brakiem informacji o zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeniach,
 • prowadzoną działalnością i podjęciem błędnej decyzji organizacyjnej lub biznesowej,
 • brakiem wewnętrznych rozwiązań i procedur zapobiegających działaniom na jej szkodę ze strony klientów, kontrahentów oraz osób w niej zatrudnionych (kadra menedżerska, pracownicy),
 • nie podejmowaniem działań interwencyjnych i wykrywczych w przypadku zaistnienia celowego działania szkodzącego organizacji,
 • nie wprowadzaniem działań naprawczych i nowych rozwiązań organizacyjnych po wystąpieniu przypadków działania na szkodę organizacji,
 • wystąpieniem zdarzeń kryzysowych i nadzwyczajnych.