logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Nasza filozofia

 

„Filary Bezpieczeństwa Twojej Organizacji” to nowy obszar aktywności Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, którego nadrzędnym celem jest udzielanie profesjonalnego, dostosowanego do potrzeb Klienta, profilu działalności oraz realiów gospodarczych, wsparcia w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa.

Aktywność PIKW (monitoring, analizy, doradztwo, strategie, realizacje, audyty śledcze, wywiad gospodarczy, szkolenia) skoncentrowana jest wokół następujących, podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa organizacji:

 1. Przestępczość gospodarcza i kryminalna, w tym działanie na jej szkodę ze strony pracowników oraz klientów (szczególnie nadużycia, oszustwa i korupcja);
 2. Przestępczość zorganizowana (w tym pranie pieniędzy);
 3. Nieuczciwa konkurencja;
 4. Ujawnienie tajemnicy i danych;
 5. Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników (sabotaż, groźby, szantaż, akty przemocy skierowane przeciwko współpracownikom, kierownictwu oraz klientom zewnętrznym);
 6. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w firmie (katastrofa, poważny w skutkach wypadek, nagła śmierć, napad, wzięcie zakładników).

PIKW oferuje Klientowi usługi, pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia śledztw i wywiadów gospodarczych realizowanych za pomocą m.in. takich narzędzi, jak:

 • audyt śledczy,
 • usługi detektywistyczne,
 • informatyka śledcza,
 • doradztwo dla pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • śledztwa majątkowe w tym m.in. kontrahentów,
 • weryfikacja wiarygodności osób (pracowników, kontrahentów), podmiotów gospodarczych.

 


Uważamy, że efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji umożliwia zminimalizowanie lub całkowite unikniecie ryzyka związanego z:

 

 • brakiem informacji o zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeniach,
 • prowadzoną działalnością i podjęciem błędnej decyzji organizacyjnej lub biznesowej,
 • brakiem wewnętrznych rozwiązań i procedur zapobiegających działaniom na jej szkodę ze strony klientów, kontrahentów oraz osób w niej zatrudnionych (kadra menedżerska, pracownicy),
 • nie podejmowaniem działań interwencyjnych i wykrywczych w przypadku zaistnienia celowego działania szkodzącego organizacji,
 • nie wprowadzaniem działań naprawczych i nowych rozwiązań organizacyjnych po wystąpieniu przypadków działania na szkodę organizacji,
 • wystąpieniem zdarzeń kryzysowych i nadzwyczajnych.