logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Zespół projektowy

Ewa Maszer
Czynny oficer Komendy Stołecznej Policji, od 22 lat prowadzi śledztwa oraz realizuje czynności operacyjno-rozpoznawcze w obszarze przestępczości gospodarczej i korupcji. Wykładowca na uczelniach partnerskich Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Finanasów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz SKWP w Poznaniu. Wielkorotny prelegent Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji, a także wielu innych konferencji.Od 2007 prowadzi szkolenia między innymi z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji, fałszerstw dokumentów, prania pieniędzy, prowadzenia śledztw (audytorskich, kontrolerskich i innych) oraz prowadzenia rozmów (w tym przesłuchań). 

 

Mariola Dorota Wołoszyn

Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania ekspertyz typologicznych oraz profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw kryminalnych, w tym też tych dokonywanych na szkodę podmiotów gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań oraz analizą wiarygodności osób i uzyskanych informacji.