Ewa Maszer
Od 15 lat prowadzi śledztwa oraz realizuje czynności operacyjno-rozpoznawcze w obszarze przestępczości gospodarczej i korupcji.
Wykładowca m.in. Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Vistula w Warszawie oraz SKWP w Poznaniu. W roku 2008, 2010, 2013 była prelegentem Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji, a także wielu innych konferencji.

Od 2007 prowadzi szkolenia między innymi z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji, fałszerstw dokumentów, prania pieniędzy, prowadzenia śledztw (audytorskich, kontrolerskich i innych) oraz prowadzenia rozmów (w tym przesłuchań). 

 

Mariola Dorota Wołoszyn

Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania ekspertyz typologicznych oraz profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw kryminalnych, w tym też tych dokonywanych na szkodę podmiotów gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań oraz analizą wiarygodności osób i uzyskanych informacji.