logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

W trakcie – podjęcie działań interwencyjnych i wykrywczych

Reakcja, interwencja, wykrycie 

Udzielamy merytorycznego wsparcia i realizujemy działania w następujących obszarach:

 1. Identyfikacja oraz eliminacja zewnętrznego i wewnętrznego  zagrożenia w organizacji:
  • identyfikacja problemu, jego zakresu i skali,
  • ocena zdarzenia i jego podstawowych parametrów,
  • wskazanie kluczowych obszarów do interwencji.
 2. Zarządzanie sytuacją kryzysową/ nadzwyczajną:
  • merytoryczne wsparcie oraz działania ukierunkowane na rozwiązanie sytuacji kryzysowej i nadzwyczajnej,
  • wdrożenie, adekwatnej do zdarzenia/problemu  procedury,
  • monitoring skuteczności podjętych działań,
  • psychologiczne wsparcie podczas działań interwencyjnych.
 3. Konsultacje, doradztwo i ekspertyzy:
  • analizy systemowe materiału zgromadzonego w aktach postępowania - ustalenie rodzaju zdarzenia oraz osoby
  • odpowiedzialnej,
  • analizy porównawcze przestępstw, nadużyć, zdarzeń, czynów, zachowań - określenie modus operandi sprawcy,
  • ekspertyzy typologiczne oraz profile psychologiczne nieznanych sprawców nadużyć oraz przestępstw dokonywanych na szkodę organizacji.
 4. Postępowania i dochodzenia wewnętrzne, w tym opracowanie taktyki oraz technik prowadzenia czynności - rozmów, wywiadów i przesłuchań.
 5. Realizacje:
  • merytoryczna pomoc w identyfikacji  problemu i jego źródła,
  • wsparcie w ustaleniu osób odpowiedzialnych za działanie na szkodę organizacji,
  • opracowanie i wprowadzenie działań chroniących (odbudowujących) wizerunek organizacji.
 6. Analizy kryminalne zdarzeń.
 7. Mediacje i negocjacje.
 8. Psychologiczna pomoc w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.