logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Przed – zapobieganie

Monitoring, analiza, wiedza, rozwiązania prewencyjne

Udzielamy merytorycznego wsparcia i realizujemy działania w następujących obszarach:

 1. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo instytucji/firmy:
  • analiza zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń organizacji: monitoring, rozpoznanie, diagnoza źródeł, ocena ich rodzaju i skali,
  • opracowanie, adekwatnie do sytuacji oraz profilu instytucji/ firmy, działań wyprzedzających,
  • wdrożenie przyjętych rozwiązań i zasad działania.
 2. Strategie i procedury (opracowanie i wdrożenie):
  • antykorupcyjne,
  • antyfraudowe,
  • whistleblowingu,
  • zapobiegania aktom sabotażu,
  • działania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
 3. Audyt śledczy i dochodzeniowy, również z wykorzystaniem technik operacyjnych:
 4. Audyt bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.
 5. Weryfikacja rzetelności i wiarygodności klienta oraz kontrahenta organizacji :
  • analizy powiązań osobowych oraz kapitałowych,
  • portrety biznesowe i psychologiczne,
  • badanie rzetelności i wiarygodności dokumentów przedkładanych przez klientów/kontrahentów,
  • wsparcie przy planowaniu, organizacji i przebiegu spotkania biznesowego.
 6. Sprawdzenia pracownicze:
  • ocena kandydata do pracy lub na wybrane stanowiska pod kątem posiadanych kompetencji, rzetelności, uczciwości i wiarygodności,
  • badanie pracowników pod kątem ich rzetelności, uczciwości i wiarygodności.
 7. Pozyskiwanie wśród pracowników osób do współpracy z komórkami kontroli wewnętrznej i audytu śledczego.
 8. Projektowanie, wdrażanie oraz monitorowanie systemu zarządzania sytuacją kryzysową i nadzwyczajną w firmie.
 9. Wywiad gospodarczy.