logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Szkolenia i treningi

Realizujemy szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) z następujących obszarów:

 • Przeciwdziałanie oraz wykrywanie przestępstw i nadużyć na szkodę organizacji;
 • Metod i technik zdobywania informacji oraz oceny ich rzetelności i wiarygodności.
 • Techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań z wykorzystaniem metody FBI.
 • Audytu i kontroli – alternatywnych źródeł uzyskiwania wiedzy, w tym współpracy z osobami w celu uzyskania informacji.
 • Prowadzenia śledztw i dochodzeń wewnętrznych w tym rozmów (wywiady  i przesłuchania) z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze.
 • Weryfikacji wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.
 • Psychologii oszustwa - działania osób świadomie wprowadzających innych w błąd oraz wybranych sposobów radzenia sobie w kontakcie z oszustem.
 • Bezpieczeństwo organizacji i osób w niej zatrudnionych.
 • Sabotażu w firmie - zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony osób zatrudnionych.
 • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych z wykorzystywaniu negocjacji i mediacji.
 • Technik komunikacji deeskalacyjnej stosowanych w sytuacjach zagrożenia.
 • Postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, w tym również w przypadku napadu lub/i wzięcia zakładników,
 • Prowadzenie wywiadów z kandydatami do pracy oraz osobami już zatrudnionymi w celu oceny ich kompetencji, wiarygodności i uczciwości.
 • Integracja działań zespołów zadaniowych.
 • Konwojowo-ochronnej techniki i taktyki jazdy oraz strzelania.

 

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy właścicieli firm, kadrę zarządzającą organizacją, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, specjalistów działów bezpieczeństwa, finansowych, kadrowych oraz sprzedaży.
Nasze szkolenia adresowane są także do wszystkich innych osób, zainteresowanych kształceniem się w zakresie profesjonalnego zapobiegania oraz wykrywania nadużyć gospodarczych i korupcji.

 

Oferujemy ciekawe formy prowadzenia zajęć: wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, analizy przypadków, instruktaż, inscenizacje, symulacje, ćwiczenia indywidualne, pracę w grupach, dyskusje i rozwiązywanie testów.